I SUNDSTRUP BORGERFORENING
FREDAG D. 11/3-16 KL. 18.30 I FISKERHUSET

Efter generalforsamling er foreningen vært ved stegt flæsk med persillesovs, kartofler mm, kaffe og småkager, drikkevarer købes til rimelige priser.

Dagsorden i henhold til vedtægter.

  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Godkendelse af dagsorden.
  3. Bestyrelsens beretning og godkendelse heraf.
  4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
  5. Indkomne forslag. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen.
  6. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent 100 kr/voksen og  200 kr. for hele husstanden.
  7. Valg af bestyrelse og 1 suppleant. Suppleant vælges for 1 år. 

     På valg er: Jesper Holmgaard, Susanne Christensen og Tove Kjølhede  Suppleant  Niels Sørensen.

8.   Valg af revisor – Jane Høj er påvalg.

9.   Valg af en revisor suppleant  -   på valg er Per Christensen.

10.  Landsbyråd
       Hvad gør vi med Landsbyrådet ?

11.  Valg til Fjordklyngerådet – Niels er på valg – ønsker at fortsætte.

12. Viborgegnens landdistrikt.

13.  Evt.

TILMELDING TIL POUL S. PÅ MAIL/SMS ELER TLF.
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.  ELLER tlf. 30 74 84 40
SENEST FREDAG  D. 4. MARTS 2016.