Simested ådal
Simested Ådal – og dermed Borup Hede - blev fredet 1970, hvorved der blev sikret 10-15 km naturligt slynget åløb. Stedet er særdeles smukt og fuldt af historie. Skinders Bro over åen og hulvejene i skrænterne hørte til Hærvejssystemet. Simested Å er et af Danmarks bedste vandløb med havørreder. Foruden fiskeriet bydes der på en masse andre oplevelser undervejs. Åen skærer sig igennem en smuk natur, hvor man ofte støder på råvildt, hare og ræv. 
Odderen er her, og langs det meste af åen er der også et yderst varieret fugleliv.
 Isfuglen suser måske forbi som et blåt lyn, bekkasinerne trommer inde mellem engens græstuer og i bækkene står hejren ofte på lur.

Simested ådal

blev fredet 1970, hvorved der blev sikret 10-15 km naturligt slynget åløb.