Borgerforeningen
Foreningens formål er at samle områdets beboere i et aktivt fællesskab, at være kontaktled til myndighederne. Bestyrelsen arbejder med udvikling og fornyelse af byen for at bevare og styrke Sundstrup som en attraktiv by at bo i – og flytte til. Bestyrelsen holder møde efter behov og fastsætter selv sin forretningsorden. 

Claus Kitnæs

Formand
Sundvej 6
tlf. ​61 30 01 63
mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Peter Munk Jensen 

Næstformand
Sundvej 16
tlf. 30 21 84 14
mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Tove Kjølhede Møller 

Sekretær
Sundvej 31
tlf. ​29 44 16 77
mail: ​Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Thomas Kjølhede Møller 

Bestyrelsesmedlem
Sundvej 52
tlf. ​​40 83 21 52
mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Hanne Skaarup

Bestyrelsesmedlem
Sundvej 27
tlf. ​25 38 46 45
mail: ​Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Annette Wehmeyer Hessellund 

Suppleant
Strandvejen 14
tlf.  40 14 56 75
mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Hvad arbejder bestyrelsen med?
Udover faste punkter som økonomi og arrangør af forskellige arrangementer, er bestyrelsen engageret i stort og småt i og omkring byen: Praktiske gøremål, vedligehold af fælleshuset, deltagelse i arbejdsgrupper om byen og området, lokale møder og konferencer m.m. 
Velkomstfolder
Bestyrelsen har udarbejdet en velkomstfolder, som kort beskriver livet i og omkring byen. Uddeles til nytilflyttede. Vedhæft link til folderen her. Hjemmeside
Bestyrelsen er tovholder på hjemmesiden Sundstrup.dk, som løbende opdateres, herunder med kommende aktiviteter og arrangementer. 
Trafikale forhold
Bestyrelsen er stærkt engageret i at styrke trafiksikkerheden i og omkring byen. Det sker bl.a. i samarbejde med andre lokale borgerforeninger, ved kontakter til og møder med kommunen og lokale byrådsmedlemmer. Bestyrelsen har nyligt undersøgt mulighederne for at sænke farthastigheden på Sundvej, etablere særskilt cykelsti på dæmningen, forbedre trafiksikkerheden på den del af Skivevej, som ligger ved Sundstrup og mulig etablering af hastighedsdæmpninger som vejbump o. lign. 
Områdefornyelse af havnen
Bestyrelsen har været repræsenteret i arbejdsgruppen om områdefornyelse af havnen, som i samarbejde med Viborg Kommune har udarbejdet planen for områdefornyelsen.