Sundstrup er en lille landsby beliggende i Midtjylland ved Hjarbæk Fjords udmunding i Lovns Bredning i Limfjorden. Sundstrup ligger på østsiden (Himmerland) og landsbyen Virksund på vestsiden af fjorden. Byen er desuden beliggende i Ulbjerg Sogn, Viborg Kommune. Byen er forbundet med Virksund på den anden side af fjorden med Virksunddæmningen.

Ved byen er de grønne pigespejderes landslejr blevet afholdt siden 1992 på korpsets grund kaldet Spejderklinten. I Sundstrup ligger desuden en lille havn anvendt til muslingefiskeri.