Aktiviteter
Byen er præget af mange sociale aktiviteter og frivillige – se mere under ”Det sker i byen”. Fælleshuset ”Fiskerhuset” danner ramme om en lang række aktiviteter, møder, arrangementer, fester m.m. Imellem havnen og Fiskerhuset finder du Mariehønen, som er samlingssted for byens yngste borgere. Her er der bålplads til bagning af snobrød, pandekager m.m. (båludstyr forefindes på loftet i Fiskerhuset), bat og bolde, net og spande til at fange krabber m.m. 
Børneklubben består af en gruppe forældre i byen, der har til opgave at planlægge aktiviteter eller andet, der kan støtte op om ’det gode børneliv’ i Sundstrup. Det kan være alt lige fra afholdelse af halloween til arbejdsdag ved vores børneområde Mariehønen til biograf for de større børn i byen. Børneklubben har et fast årshjul og planlægger aktiviteterne ud fra den aktuelle børnegruppes alder og behov, men modtager gerne ideer og ønsker fra andre i byen. Børneklubben har igennem længere tid været tovholder for byens fællesspisning, som efterhånden har bredt sig til en samlende aktivitet for alle i byen, ung som gammel. Engarealet har også sin egen ”boldbane” med fodbold/håndboldmål. I sommerperioden afholdes der morgen-yoga på stranden. 
Byens havn gennemgår en omfattende områdefornyelse, hvis 1. del blev officielt den 14. august 2022 af Viborgs borgmester. Centralt i områdefornyelsen står det nye ”madpakkehus”, hvis form og udtryk er inspireret af fiskernes små skure langs stranden. Naturen og sprængte isflager er det elementære i udtrykket omkring madpakkehuset. Siddeplinter, trappe og belægning er formet som isflager. Ligeledes er isflager formet af termoplast på asfalten ud til bådebroen. Isflagerne er inspireret af billeder fra fjorden med isskruninger. Med inspiration fra naturen er der skabt et klitlandskab med vild beplantning som i det grå/grønne landskab omkring havnen. Infotavler er ophængt i madpakkehuset med bl.a. en fin indgraveret tegning af den gamle færgemand i et af glaspartierne. Ligeledes en infotavle om ”hvad finder jeg i og langs fjorden”. Områdefornyelsens 2. etape, som omfatter vand siden af havne, planlægges påbegyndt i efteråret 2022. Den vil bl.a. omfatte faciliteter til vinterbadning.