Borup Hede
Borup Hede er et smukt hedeområde, der dækkede store dele af Himmerland indtil slutningen af 1800-tallet. Der er afmærket en lille natursti og opsat informationstavle. De to største høje i området, Galgehøj og Tinghøj, er formodentlig anlagt i bondestenalderen. Deres navne fortæller om deres brug i middelalderen som udendørs ting- og rettergangssteder.

Borup Hede

Den smukke Borup Hede,  ligger ned til den slyngede Simested Å og udgør en central del af den 450 ha store fredning af Simested Ådal.